Sídlo spoločnosti

AMICOMP BB, s.r.o. Banská Bystrica
Bernolákova 14/B
974 05 Banská Bystrica - Radvaň
T: +421 (0) 48 3210 300 - 303
E: info@amicomp.sk
W: www.amicomp.sk
Pondelok - Piatok (od 8.30 do 16.30 hod.)

Obchodné a reklamačné oddelenie
T: +421 (0) 48 3210 300 - 303
E: obchod@amicomp.sk
Oddelenie služieb a servisné oddelenie
Ekonomické oddelenie
Vedenie spoločnosti

Fakturačné údaje

IČO: 36035971
DIČ: 2020087740
IČ DPH: SK2020087740
Obchodný register: spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 5905/S.

Bankové spojenie

Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 428 00 67 602/3100
IBAN: SK57 3100 0000 0042 8006 7602
SWIFT: LUBASKBX